PLAZAS PROFESOR TUTOR 2016/17

Convocatoria plazas profesor-tutor con venia docendi

Resolución definitiva plaza profesor-tutor (mayo 2016)logoPDF40

Convocatoria Concurso a plazas de Profesor-Tutor

Anexo I Relación de plazas

 logoPDF40

Anexo II Modelo de solicitud

 LogoWord

Anexo III Modelo de curriculum

LogoWord

Anexo VI Baremo

 

Anexo V Solicitud de reclamación

 LogoWord

 Relación provisional de admitidos y excluidos

logoPDF40

 Relación definitiva de admitidos y excluidos

logoPDF40

Tutores 2015